Akım Nedir

Akım Nedir?

Bir telden birim zamanda geçen yük miktarına akım denir, i ile simgelenir, boyutu Amper1'dir.  Elektrik yüklerinin bir iletkenden geçişi elektrik akımını doğurur. Bir bataryanın kutupları arasına bağlanan bir iletkenin iki ucu arasında bir potansiyel farkı meydana gelir. Bu potansiyel farkı, iletken içinde bir elektrik alanı ( E ) oluşturur.

i = q / t                    q: Yük (coulomb)                   t: Süre (saniye)

Alternatif akım

 Sinüs değişimi gösteren elektro motor kuvvet'lerine  alternatif emk, bu yoldan elde edilen akımlara da alternatif akım denir.

Alternatif akım, eşit zaman aralıklarında periyodik olarak değişen akımdır. Alternatif akımı üreten jeneratörlere de alternatör denir. Alternatörde kutuplar devamlı değişir. Çünkü alternatörün içerisinde bulunan bobin dönme hareketi yaparken, bobin üzerinden akım alan fırçalar sabit kalmaktadır. Bobinin her hareketinde, üzerinde bulunan sabit uçlar, fırçalara sırası ile akım verirler. Bu ise fırçalar tarafından bir (+) yönde bir (-) yönde akım alması anlamındadır. Bu değişim elektronların hareketi açısından ivmeli bir harekettir.

Alternatif akımın ısı ve manyetik etkisi vardır. Alternatif bir potansiyel,

n = Vm sin (w t)

Vm : AC jeneratörünün pik voltajı, voltaj genliğidir veya etkin değeri.

w açısal hızı ise 2pf  veya 2p/ T'dir. f kaynağın frekansı, alternatör içerisindeki bobinin bir saniyedeki dönme sayısı ve T ise periyodudur, bobinin bir dönme hareketi için geçen süredir. Bu potansiyelin bir R direncindeki oluşturduğu akım ise

iR = v / R = (Vm / R). sin(wt)

iR = im sin(w t)   burada im

im = Vm / R' dir.

Türkiye'de şebeke cereyanlarında frekansı 50Hz olan akım kullanılmaktadır. ABD'de ticari elektrik güç santralleri ise w=377 rad/s karşılık gelen  f=60 Hz frekansı kullanılır.

 Elektrik akımının ısı etkisi: İçerisinden  akım geçen tel ısınır. Bu telin direnci R , içerisinden geçen akım i ve akımın etkin olduğu süre t ise açığa çıkan enerji,

W=i.i.R .t 

W:Enerji (Joule)

i: Akım (Amper)

R: Direnç (Ohm)

t: Zaman (saniye)

 


 

i.i.R .t'ye R direncinde ısıya dönüşen enerji denir.


     Elektriksel  güç: 

Üzerinden alternatif akım geçen R direncinde harcanan güç.

P = W /t 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !